Een soortgelijke oplossing als in een faillissement.Aanvraag Faillissement Twee maanden geleden kon Air Exel een faillissement nog voorkomen. Air Exel schermt dinsdagavond echter met een akkoord en nieuwe financiers. Een schuldenaar die zijn schulden niet kan betalen, door zelf aangifte te doen van zijn faillissement bij de rechtbank.

De mededeling aan een bedrijf dat het faillissement is aangevraagd, wil nog wel eens tot vliegensvlugge betaling leiden. Er werd toen een betalingsregeling met schuldeisers getroffen. Boedelvorderingen moeten niet in het kader van het faillissement worden ingediend. Genadeloos uw geld binnenhalenZeven manieren om wanbetalers aan te pakkenDreigen uw klanten om te vallen? Voorkom dan dat ze u ook in de problemen brengen. Somige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn. Boedelvorderingen zijn aanspraken op de failliete boedel waaraan van tevoren, d.

Schuldeisers dreigen binnenkort het faillissement aan te vragen van Air Exel, een onderdeel van de ExelAviationGroup, met 300 werknemers. Indien nadien de rechtbank het dwangakkoord bevestigt, wordt de gefailleerde het deel van de schulden aan de crediteuren, dat het vastgestelde percentage overschrijdt, kwijtgescholden §156, KO. Op woensdag 6 december heeft de rechtbank van Maastricht het faillissement uitgesproken van Mondo BV. Die moet samen met de schuldenaar de zaken regelen.

Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. Wanneer de curator weigert de te betalen boedelvorderingen te voldoen, kan de crediteur zijn aanspraken langs in rechte geldend maken. Wilt u keiharde actie? Vraag dan het faillissement van de wanbetaler aan. Door de indiening van een vordering in het kader van de akkoordprocedure wordt de verjaring hiervan gestuit §9, AO. Uw uitgangspunt is natuurlijk niet het daadwerkelijk faillissement van de debiteur. Mijn onderneming is failliet en de inventaris is verkocht. Schuldeisers hebben het faillissement aangevraagd van Air Exel Netherlands BV, onderdeel van de Exel Aviation Group, waarvan zakenman Erik de Vlieger grootaandeelhouder is. De regeling terzake §19 en 20, AO komt overeen met die bij een faillissement. Wel effectief bij bedrijven die niet failliet gaan.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu