Een risicodragende lening met een relatief hoog rentepercentage.Aansprakelijkheid Lening Stichting Houdt u er rekening mee dat verlengingen gelden als een nieuwe uitlening. Een verbintenis die zonder meer en op elk moment kan worden ingetrokken of gewijzigd. Lening die verstrekt wordt als u niet genoeg zekerheden hebt. Als u een beschadiging ontdekt meldt u dit dan bij de uitleenbalie. In een stichting bepaalt het bestuur het beleid en voorziet doorgaans zelf in eigen opvolging. Een hypotheek waarbij u een vast bedrag per maand aan rente en aflossing betaalt.

Terugbetaling van deze lening vindt bij faillissement of liquidatie pas plaats nadat andere schuldeisers zijn terugbetaald. De bank of instantie waarbij u de hypotheek afsluit, zal samen met u de aanvraag doen bij de overheid. Koopsom Het afgesproken bedrag dat u voor het huis moet betalen of krijgen. De bibliotheekpas geeft u recht op lenen in de centrale bibliotheek. In onze buurt is een enthousiaste groep tennissers, maar geen tennisvereniging. Een bankgarantie wordt bijvoorbeeld afgegeven als een klant uw pand koopt en u de zekerheid wilt hebben dat de koper betaalt bij de overdracht. Voor de vervanging van verloren gegane of onherstelbaar beschadigde materialen dient u de volledige nieuwwaarde te vergoeden.

Hypotheekrente De rente die u betaalt over uw hypotheek. Alle bedragen die Westplan verdiend staan genoemd in onze prospectussen. Beleggingsfondsen Een groep van verschillende aandelen, obligaties en opties. Schuldrest De schuld die is overgebleven aan het einde van de looptijd van uw hypotheek. Overtuigt u zich ervan dat de door u te lenen materialen in goede staat verkeren. Bij tussentijdse opzegging wordt de contributie niet terugbetaald. Daarbij wordt van de overwaarde van uw oude huis gebruik gemaakt. Bij een emissie inschrijven voor een groter bedrag dan u in feite wilt hebben, in de hoop dat u bij overtekening het gewenste bedrag krijgt toegewezen. De bibliotheekpas is 1 jaar geldig, behalve als u in die periode in een andere leeftijdscategorie valt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu