Een leningvorm waarbij een bepaalde opnamelimiet wordt afgesproken.Onderhandse Persoonlijke Lening Contract Aftrekbare kosten Deze kosten kunt u aan het eind van het jaar aftrekken van uw belastbaar inkomen. Het recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand. Bankgarantie De bank garandeert dat u de borgsom, indien nodig, kunt betalen. Flitsscheiding BeŽindiging van een huwelijk door omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap gevolgd door ontbinding van die partnerschap. Rentevasteperiode De periode die u met de geldverstrekker hebt afgesproken waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Een gereserveerd bedrag specifiek voor een nieuwbouwwoning. Maximale hypotheek Het maximale bedrag dat u kunt lenen op basis van uw inkomen en eventuele andere schulden.

FinanciŽle transacties De veranderingen in vorderingen op en schulden van een sector aan andere sectoren en het buitenland. Recht om bijvoorbeeld een woning te hebben op de grond van een ander. Deze waarborg-som wordt dan bij de notaris gestort en blijft staan totdat de overdracht bij de notaris is gepasseerd.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu