Een goed krediet is bij uitstek een kwestie van maatwerk.Doorlopend Krediet Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht. Het is geen tweede hypotheek, dus u kunt zelf bepalen waaraan u het geld besteedt. Een goed krediet is bij uitstek een kwestie van maatwerk.

Het Bureau Krediet Registratie, iedereen heeft er wel ooit van gehoord. Geld lenen? Independer geeft eenvoudig betrouwbaar advies. Kwijtschelding van de openstaande schuld bij overlijden van een van de kredietnemers voor de 75-jarige leeftijd uitgezonderd achterstallige betalingen.

De rente staat niet vast, maar daalt gestaffeld indien de kredietlimiet hoger is. De looptijd is variabel, omdat die onder meer afhangt van de rentestand en het opgenomen bedrag. Tussentijds mag altijd boetevrij worden afgelost en mag worden opgenomen tot maximaal het afgesproken krediet. Hoeveel kan ik besparen?Bereken de mogelijke besparing op uw huidige leningen. Daarnaast zijn er aanbieders op de markt die zeer lage rentes bieden over het kredietbedrag.

Zo sluit u snel on-line een lening of krediet met de aantrekkelijkste rentetarieven. Uiteraard betaalt u alleen rente over de bedragen die u opneemt. Dit krediet is er om over een langere periode meer bestedingsruimte te hebben. Extra aflossen kan onbeperkt en zonder extra kosten. Kent u dat? Uw woning is nodig aan verbetering toe. Aan het eind van het jaar ontvangt u bij de meeste banken ook een jaaroverzicht van de betaalde rente. Er bestaan meerdere leenvormen, waarvan wellicht niet iedere leenvorm voldoet aan uw wensen. De praktijk heeft uitgewezen dat het oversluiten van bestaande leningen vaak een veel lagere maandlast tot gevolg heeft. De looptijd staat niet vast, u kunt immers steeds weer opnemen wat is afgelost.

Vraag direct de vrijblijvende offerte aan en profiteer van onze lage rente. Een rentestijging of –daling heeft wel invloed op de looptijd van uw lening. Onbeperkt meer of volledig aflossen, zonder extra kosten. De Nederlandse Tweede Kamer buigt zich momenteel over een voorstel om te kijken wat er aan deze situatie kan worden gedaan.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu