Een eerste verplicht en vast preferent dividend, aanpasbaar volgens de in artikel 5.In mijn systeem valt de belastingdienst weg en wordt 2 de volgende schuldeiser automatisch preferent en betaalt 3 de financier het gelag. Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit. Een eerste verplicht en vast preferent dividend, aanpasbaar volgens de in artikel 5. Er groeit minstens 10 keer zo veel lichaamsgewicht aan varkens dan aan mensen. Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard. Ja winstbelasting valt weg winst komt van toegevoegde waarde. Veel mensen hebben de mogelijkheid rood te staan op de lopende rekening. Vervolgens minstens 5 maal zo veel rundergewicht en evenzo minstens 5 maal zo veel vleespluimvee.

Hier komt verliesbelasting in de plaats; zie paragraaf 7. Het is al weer twee weken geleden dat je een aantal vragen en opmerkingen aan mij stuurde. Dividend en, in voorkomend geval, op een Interimdividend, berekend prorata temporis. Als de aspergesteker van de aspergekapitalist net zo veel loon zou ontvangen als de loodgieter of net zo veel als de domste ambtenaar, of net zo veel als Wim of Willem aan pensioen ontvangen dan had de aspergeteler geen probleem. De alimentatie die u maandelijks betaalt is een vaste last en geen schuld. Resultaat geschat in de Begroting opgesteld bij het begin van dit boekjaar.

In mijn visie kunnen er heel veel mensen bij en moet het aantal dieren drastisch terug. Het is waar als dat mensen zijn van onze soort, onze mentaliteit en ons gedrag. Willem bedankt voor je mailtje, het heeft mij geprikkeld om ons gedachtegoed nog eens duidelijker te verwoorden.

Het heeft even geduurd voor ik aan antwoorden toekwam. Als iemand staatsobligaties koopt, is dat dan niet een soort sparen bij de staat? Ik weet het niet, hoor. In paragraaf 2 genoemde cijfers levert de overheid bij presentatie van de miljoenennota, waar zij de herkomst van de belastingen laat zien. Jaarlijks Resultaat, of verlies, berekend volgens de in artikel 5.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu