Een civielrechtelijk beslag wordt gelegd door een deurwaarder.Executoriaal Beslag Van een verhaalsbeslag wordt gesproken indien de van een schuldenaar gewenste prestatie uit betaling van een geldsom bestaat. Mocht u de lening niet kunnen terugbetalen, dan doet de overheid het. Het Nederlandse beslagrecht is te vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rv. Als een bank geld goedkoper uitleent dan het zelf moet lenen op de kapitaalmarkt. Omzetten van zwart geld in geld waarover zogenaamd wel belasting is betaald. De begrippen in het hiernavolgende stuk zijn grotendeels dezelfde in Nederland en in BelgiŽ. Terugbetaling van deze lening vindt bij faillissement of liquidatie pas plaats nadat andere schuldeisers zijn terugbetaald. Een lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande.

Geleende pot met geld waaruit de termijnen van een pand in aanbouw worden betaald. Niet de gewoonte bij banken; die willen vooraan staan. Na de laatste betaling bent u tevens juridisch eigenaar. Vermogen dat de bank van u kan vorderen bij een faillissement.

Samen met de compensatie voor de inflatie, is dit de marktrente. Geld dat u tegen een bepaalde interestvergoeding voor een vastgestelde termijn bij een bank stalt. Bij een emissie inschrijven voor een groter bedrag dan u in feite wilt hebben, in de hoop dat u bij overtekening het gewenste bedrag krijgt toegewezen. Een verbintenis die zonder meer en op elk moment kan worden ingetrokken of gewijzigd. Als u de aflossingen van leningen of hypotheken niet meer kunt betalen mag de bank uw spullen verkopen. Het maximum bedrag waarvoor u, volgens de statuten, in een bv of nv aandelen mag uitgeven. Dan moet de hypothecaire toestand van het eigendom bekeken worden. Het geleidelijk aflossen van schulden of terugbetalen op of inkopen van aandelen of obligaties.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu