Een belangrijk wetsvoorstel hiervan betreft de Veegwet.Enerzijds is dat fiscaal voordelig omdat de bijtelling voor privé-gebruik niet meer aan de nieuwprijs cataloguswaarde wordt gerelateerd, maar aan de lagere actuele tweedehandswaarde van de auto. De verpanding fungeert slechts als zekerheidsrecht voor de geldverstrekker. De zelfstandige kan veranderen van sociale zekerheidskas. Het forfaitpercentage is namelijk niet 0,8 maar 1,3. Tot de catalogusprijs behoort bovendien de waarde van accessoires die voorkomen in de prijscourant van de Nederlandse importeur of fabrikant. Daarnaast kan op een andere wijze tegenbewijs worden geleverd. Ter zake van het surplus is het rentestanddeel belast in box 1. Dit is de nieuwprijs inclusief omzetbelasting en bij personenauto's belasting van personenauto's en motorrijwielen. Daar staat tegenover dat de door u eventueel betaalde financieringsrente betreffende dat pand ook niet in aftrek op uw overig belaste inkomen kan worden gebracht.

Groene beleggingen zijn geldleningen aan, winstbewijzen van of aandelen in aangewezen groene fondsen, die hoofdzakelijk investeren in projecten in het belang van de milieubescherming. De verzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar. De maximale looptijd van de verzekering bedraagt dertig jaar. De combinatiekorting is een nieuwe korting die een stimulans moet zijn om werk en zorg voor kinderen beter te combineren. In het volgende besluit dat ten tijde van het schrijven van dit bericht nog in voorbereiding was, zal in een aanvulling op het eerdere besluit de fout worden hersteld. Dat blijkt in de praktijk niet te lukken omdat sommige inspecteurs weigeren met werkgevers afspraken te maken. Omdat de administratie controleerbaar moet zijn, moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de rapportage en andere bescheiden, zoals rekeningen van de garage, brandstofbonnen en agenda. Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden in het Bouwbedrijf.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu