Deze vallen onder de overeenkomst tussen de advocaat en zijn cliënt.Advocaat Belgie Kies uit meer dan 500 vakantiehuizen, chalets en luxe villa's in Ardennen. Wie een vordering bij het gerecht aanhangig wil maken, kan zich tot de ontvangstbalie of de griffie van dit gerecht wenden. In beginsel moet de rechter overeenkomstig artikel 770 van het gerechtelijk wetboek een maand nadat de zaak in beraad is genomen uitspraak doen. Tevens kan onder bepaalde voorwaarden een wijziging van de proceduretaal worden gevraagd, in beginsel bij het begin van de procedure. Aan het einde van de pleitzitting worden de debatten gesloten en neemt de rechter de zaak in beraad. Vanaf de inschrijving op de rol rust op de rechter de verplichting om over de zaak uitspraak te doen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu