Deze normbedragen worden per 1 januari 2007 opnieuw aangepast.Belasting Teruggaven En Schuldsanering Dit geldt vooral voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De jaarlijkse barbecue is gepland voor donderdag 24 juni vanaf 18. Het terugontvangen geld is geen inkomen en is vrij besteedbaar.

De ouders moeten de kosten zelf betalen aan de kinderopvangende instantie, die de ouders een rekening zal sturen. Informeer bij de afdeling Samenleving van de gemeente of u tot de doelgroep behoort en van de gemeente De Wolden een bijdrage kunt ontvangen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu