Deze lening is geschikt als u in de toekomst extra cashflow verwacht.Achtergestelde Lening Bij het sluiten van een lening checkt de bank uw gegevens. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Soort obligatie waarmee hypotheekbanken de leningen financieren die ze aan klanten verstrekken. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Het bedrag van een lening dat na gedeeltelijke aflossing nog openstaat. Niet de gewoonte bij banken; die willen vooraan staan.

Lening die verstrekt wordt als u niet genoeg zekerheden hebt. Hiermee verklaart u, dat u niet meerdere hypotheken op uw pand zult afsluiten. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Het maximum bedrag waarvoor u, volgens de statuten, in een bv of nv aandelen mag uitgeven. Mocht u de lening niet kunnen terugbetalen, dan doet de overheid het. Omdat de bank een krediet stand-by heeft, mag u alvast een provisie betalen. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu