Dergelijke leningen kennen namelijk de nodige fiscale voordelen.Lening Kind Ook de aankoop van een perceel bouwgrond behoort tot de mogelijkheden. Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt. De schenker dient persoonlijk aanwezig te zijn bij het passeren van de akte. Stuur nu een originele WMR-kaart met persoonlijke tekst naar iemand toe.

Het aanslagbiljet van de belastingen om het inkomen te bewijzen. De woning waarvoor geleend wordt, ligt in het Vlaams Gewest. Waar gaat het nu fout? Het gaat fout bij de eigen woning. De huur van de ouders is aan de andere kant ook niet belast. De verkoopwaarde en de grootte van de woning moeten onder een bepaalde grens blijven.

Deze vermeerdering geldt niet wanneer de woning wordt gebouwd na afbraak van een ongeschikte woning op hetzelfde perceel. Dit zijn kosten die verband houden met de registratie van uw aankoopakte. Tot slot dient de woning ook verzekerd te zijn tegen brand.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu