De zekerheid moet worden gesteld door storting op de rekening van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).Centraal Incasso Bureau Hij is dan ook aan vele wettelijke regels gebonden. Het beroepschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. Hierbij dient u altijd het beschikkingsnummer te vermelden. Wanneer u wenst te worden gehoord, dient u dit in uw beroepschrift aan te geven, onder vermelding van een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. Als u geen zekerheid stelt, wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice. Voor de behandeling van uw beroep door de kantontrechter dient zekerheid gesteld te worden voor de betaling van de sanctie. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de aan u opgelegde sanctie.

Rechtshulp voor advies en eventueel juridische bijstand. Wel is de informatie zorgvuldig verwerkt voorzover juist verkregen. Wanneer u het niet eens bent met de beschikking of de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de officier van justitie respectievelijk de kantonrechter zie punt 1 respectievelijk punt 3.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu