De winst uit een eenmanszaak wordt belast in box 1.De Commissie kan dit gemeenschappelijk standpunt dan ook aan het Europees Parlement aanbevelen. Is de schuldeiser niet bereid om een regeling te treffen, betaal dan toch het maandelijkse bedrag dat u zelf heeft voorgesteld. Wie gedurende de overgangsperiode zijn contract in euro laat omzetten, ontvangt schadevergoedingen in euro. De schuldenaar is verplicht bij schade aan het onderpand de schuldeiser hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Rechtbank bij openbare verkoop geen rekening mee te houden.

Over door de schuldeiser voor rekening van de schuldenaar betaalde bedragen, alsmede over de hierna in dit artikel te melden rente daarover, is een rente verschuldigd naar percentage gelijk aan de overeengekomen rente. Wanneer enige verplichting op twee of meer rechtsopvolgers overgaat, zullen deze voor de nakoming daarvan hoofdelijk verbonden zijn. De verschillende waarborgen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Oud-Zuid, behalve de directeur vooral zwartwerkers in dienst had. De schuldeiser is bevoegd de in artikel 3 254 van het Burgerlijk Wetboek vermelde zaken tezamen met hypothecair onderpand volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu