De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven.Bij de rangorde van schuldeisers is met name het soort vordering dat u heeft op uw schuldenaar van belang. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. Het voordeel van vreemd vermogen is dat de rentepercentages lager liggen dan de percentages van de winstuitkering die aan aandeelhouders moet worden betaald.

Het nadeel is dat je altijd met vaste rentekosten zit. Dit is vooral van belang als het bedrijf een snelle groei doormaakt. Hier spreekt men dus van een beperkte aansprakelijkheid. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. De huur is voor deze laatste een aftrekbare bedrijfsuitgave. De oprichting van een vennootschap biedt ook andere voordelen.

Aan de basis van elke vennootschap ligt een contract. De tussenkomst van een notaris lijkt echter aangewezen. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu