De werkgever kan zelf ook beslag laten leggen op het loon dat hij moet uitbetalen aan de medewerker.



Beslagvrije Voet Bij Beslag Loon 2007 Het eerste lid is niet van toepassing indien de eigenrisicodrager, op grond van artikel 89, de bevoegdheid heeft de WGA-uitkering te weigeren. Indien op grond van het eerste lid de uitkering geheel wordt geweigerd is artikel 83, derde lid, niet van toepassing. Ik ben met mijn zieke hond naar de dierenarts geweest. Door grote financiŽle problemen kan hij op dit moment geen eigen woonruimte huren.

Het eerste lid geldt niet, indien de uitkering door eigen schuld of toedoen van de werknemer ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Niettemin wordt door de maatregel vooral armlastige mensen getroffen die geen behoefte hebben aan een andere bank dan de Postbank en moderne betalingsdiensten. Mijn erfenis is een vordering op mijn moeder als langstlevende ouder. Dus ook in principe de zogenoemde kinderalimentatie die uw zoon nog betaalt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu