De vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening.Onderhandse Persoonlijke Lening Contract Finale bestedingen De waarde van de geproduceerde eindproducten. Bereidstellingsprovisie De kosten van het verlengen van uw hypotheekofferte. De Ziektewet is van toepassing als er wettelijk geen loondoorbetaling hoeft plaats te vinden. De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar, ondanks sommatie, nalatig is te betalen. De maximale looptijd van de verzekering bedraagt dertig jaar. Alle overige banen van werknemers zijn deeltijdbanen.

Het inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing. Beleggingsfondsen Een groep van verschillende aandelen, obligaties en opties. Veel mensen doen het, maar niet iedereen weet wat de mogelijkheden zijn. Overwaarde De waarde van een stijging van uw huis ten opzichte het bedrag waar u de hypotheek voor hebt afgesloten. Een keuring van de kwaliteit en bouwkundige staat van een woning. De finale bestedingen vormen samen met het intermediair verbruik de totale bestedingen aan goederen en diensten. Het zakelijk gebruiksrecht voor een stuk grond dat niet in eigendom is. De verhouding tussen beide kan naar keuze worden bepaald.

Ik ben uit de echt aan het scheiden en moet een opleg betalen. Afbouw kredietlimietDe kredietlimiet dient op een zeker moment te worden afgebouwd zodat op een vastgestelde leeftijd de schuld in zijn geheel is afgelost. De Ziektewet verzekert werknemers tegen financiŽle gevolgen van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte. Schuldrest De schuld die is overgebleven aan het einde van de looptijd van uw hypotheek. Gescheiden van echt Burgerlijke staat die voortvloeit uit ontbinding van het huwelijk. Afsluitkosten Dit zijn alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek. Blanco kredietEen blanco krediet is hetzelfde als een rekening-courant krediet, met als enig verschil dat er geen onderpand is vereist. Werknemers Alle mensen die arbeid verrichten en daarvoor loon of salaris ontvangen. Meestal wordt de storting vervangen door een bankgarantie.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu