De vennootschapwet bevat bepalingen over de besteding van de winst.Vennootschap Oprichten Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen. NotariŽle akte nodig voor de oprichting van EBVBA. Ook een andere vennootschap rechtspersoon kan deelnemen aan de oprichting van een vennootschap en of er vennoot van worden. Die moeten jaarlijks worden neergelegd bij de Nationale Bank van BelgiŽ, na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering. De vennootschap kan failliet gaan; de zaakvoerder niet. Deze stuurt hiervan een afschrift aan de diverse vennoten. De vennootschap mag alleen mits naleving van bijzondere voorwaarden en op grond van een besluit van de algemene vergadering door inkoop of ruiling eigen aandelen verwerven. In vele gevallen kiest men voor een vennootschapsvorm. Bij kapitaalsverhoging is de zaakvoerder hoofdelijk gehouden voor het volle gedeelte van het kapitaal waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven en voor het eventueel verschil tussen het minimumkapitaal en het maatschappelijk kapitaal.

De zaakvoerder kan de vennoten ook samenroepen telkens het belang van de vennootschap dat vereist. Vrij ingewikkelde besluitvorming en zware boekhoudkundige verplichtingen. Hij mag hierdoor echter het bestuur van de vennootschap niet nodeloos in gevaar brengen. De volstorting moet gebeuren binnen een termijn van 5 jaar na de oprichting. In principe is de zaakvoerder niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap.

De vennootschap is echter niet gebonden indien zij aantoont dat de derde de overschrijding kende of moest kennen gezien de omstandigheden. Dit uittreksel moet binnen 15†dagen na de dagtekening van de definitieve akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Het is de vennootschap die handel drijft via de persoon van de zaakvoerder.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu