De uiteindelijke verkoop na een executoriaal beslag.Executoriaal Beslag Anders wordt expliciet aangegeven voor welk van beide landen iets van toepassing is. Het bedrag van een lening dat na gedeeltelijke aflossing nog openstaat. Bij het sluiten van een lening checkt de bank uw gegevens. Het saldo van de actuele waarde van bezittingen exclusief goodwill en schulden van een bedrijf.

Soort obligatie waarmee hypotheekbanken de leningen financieren die ze aan klanten verstrekken. Het aantrekken van vermogen door ondernemingen, bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen. Hiermee verklaart u, dat u niet meerdere hypotheken op uw pand zult afsluiten.

Het vrij te laten bedrag wordt bij wet vastgelegd en geregeld aangepast. De mate waarin u financiert met vreemd vermogen tegenover eigen vermogen. Met een letter of credit bent u als importeur er zeker van dat uw betaling pas plaatsvindt bij verzending van de goederen naar uw adres. Deze lening is geschikt als u in de toekomst extra cashflow verwacht. Als u tijdelijk twee panden bezit, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing, kunt u met deze tijdelijke lening beide huizen betalen. Een hypotheek waarbij u een vast bedrag per maand aan rente en aflossing betaalt. Aan bepaalde aandeelhouders bijzondere bevoegdheden toekennen.

Na een aanbetaling bent u economisch eigenaar en ligt het economisch risico ook bij u. Uw recht afschrijvingen van derden op uw rekening terug te halen. Hiermee garandeert de bank dat u geld ontvangt voor leveringen aan een bepaalde klant. De ongeoorloofde praktijk bij emissies van aandelen, waarbij een uitgevende bank aandelen achterhoudt om ze na de emissie tegen een hogere prijs te verkopen. Een bankgarantie wordt bijvoorbeeld afgegeven als een klant uw pand koopt en u de zekerheid wilt hebben dat de koper betaalt bij de overdracht. Elke uitgave moet u dan door de bank laten goedkeuren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu