De stad Brugge heeft in de voorbije tien jaar nagenoeg 300 miljoen fr.Oor Lenen Ik zie er vooral twee die men enigszins gedetailleerd moet kunnen nemen. Alles wat de Brusselse monumenten en landschappen aangaat, is op zichzelf niet regelbaar of bestuurbaar, indien het niet in een breder stedenbouwkundig kader en concept past. We hebben al vaker moeten genoegen nemen, vroeger in nationale regeringen, thans in gewestregeringen, met ministers verantwoordelijk voor de monumentenzorg, die tegenover die opdracht onverschillig of zelfs vijandig stonden of staan. Of juist in de levensloop toegesloten of dichtgestopt geraakt. Een correcte stedenbouwkundige aanpak van het totaalgebied of van grote deelgebieden, samen met de vermeerdering van het aantal beschermde gebouwen is in hoge mate stimulerend voor het realiseren van de gewenste renovaties en restauraties. Leo ontboden die een fluisterend gesprekje met de bediende heeft.

Voor zover ik kan zien is hij richting Kamp gevlucht. Daarom is de klassering de enige adequate bescherming van de politiek tegen zichzelf en van het monument tegen de willekeur en de wisselende humeuren. Het inzamelen van geld door het organiseren van actviteiten met collectes en door werving van donateurs.

Het zou aanzienlijk helpen indien de voor monumentenzorg verantwoordelijke minister zijn taak ernstig en met liefde en overtuiging zou vervullen en de gangmaker en pleitbezorger van het bouwkundig erfgoed zou zijn. Tot Uw Dienst schenkt zeer veel aandacht aan de vakbekwaamheid en de opleiding van zijn personeel. Dit zijn in de eerste plaats de ambtenaren en ingenieurs op de nationale, regionale en gemeentelijke echelons, de verantwoordelijken voor de openbare werken en de gebouwen. Ook Falco komt overeind, maar voelt zich nogal verzwakt. Titus 2 1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Zo sluit u snel on-line een lening of krediet met de aantrekkelijkste rentetarieven. Welnu, zo zegt men, in ons land zijn de middelen voor zo een politiek van bescherming en betoelaging niet aanwezig. Bij voorkeur wordt opvang geboden aan vluchtelingen in gezinsverband.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu