De schuldige mag geen vergeving eisen of afdwingen.Schuld Bekijk alle artikelen waarvan de naam begint met Schuld. Meestal staan hier lichtere straffen op dan de opzetdelicten. Een schuld saneren is iets anders dan een schuld bemiddelen. Omdat de gemeente Hellevoetsluis het dok wil behouden moet er een nieuw bestuur en een nieuw bedrijfsplan komen. Het droogdok in Hellevoetsluis heeft een schuld van 1,4 miljoen euro. Zonder gerechtigheid wordt verzoening een loos begrip. Wanneer de benadeelde zelf gedeeltelijk tekort schiet, spreken we van eigen schuld.

Juridisch spreekt men ook wel van een vorderingsrecht van de schuldeiser. Uit niets blijkt immers dat Jaap de dood van Gijs had gewild en de kans daarop voor lief had genomen. Vanwege het juridisch gebruik van andere termen toerekening, tekortkoming, vordering, gaat dit artikel slechts op het strafrechtelijke schuldbegrip in. Stuur nu een originele WMR-kaart met persoonlijke tekst naar iemand toe.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu