De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden.Hiermee worden de rollen dus omgekeerd en moet de schuldenaar gaan procederen. Verenigbaarheid van de procedure van vereenvoudigd derdenbeslag art. De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden.

Deze werkwijze wordt trouwens al langer toegepast bij sommige fiscale schulden. Een huurdag is een kalenderdag vanaf moment aflevering en dan 24 uur later. Wanneer de schuldenaar niet akkoord gaat met het dwangbevel, zal hij het sociaal verzekeringsfonds binnen de maand moeten dagvaarden voor de Arbeidsrechtbank. Amendementen nrs 103 en 109 van de heer Delcroix c. De zelfstandige kan veranderen van sociale zekerheidskas. De zelfstandige kan voor kleine risico's een vrije verzekering aangaan bij zijn mutualiteit. Als een partij kan worden gedwongen om die wijzigingen uit te voeren. Betalingsproblemen ontstaan meestal niet van de ene dag op de andere.

Herstel van gebreken wordt niet als renovatie aangemerkt. De zelfstandige is enkel verzekerd voor de grote risico's. Een zelfstandige die zijn activiteiten stopzet moet nog bijdragen betalen voor het kwartaal gedurende hetwelk hij stopt, tenzij hij in dit kwartaal de pensioenleeftijd bereikt heeft. Wegens ontbreken bijzondere schriftelijke volmacht ex 263 Rv aan gemachtigde, worden diens erkenningen ter comparitie als niet gedaan beschouwd. Wanneer de activiteit gedurende ten minste een kwartaal onderbroken werd, mag de zelfstandige bij het hervatten van de werkzaamheden, zich aansluiten bij de verzekeringskas naar keuze. De sociale bijdragen zijn verplicht en zorgen er voor dat de zelfstandige een minimale sociale dekking geniet. Voor de verhuurder minimaal 3 maanden, maximaal 6 maanden. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 5. Ook hier overweegt de rechtbank dat de door partijen genoemde verordening geen bepaling kent, die verweerder bevoegd maakt een besluit te nemen om te bepalen dat er geen schijn van samenwerking is.

De rechtbank neemt dan ook dezelfde beslissing als in de vorige zaak. Een bijzondere vorm van nakoming van een verbintenis. Mogelijkheid om provisies aan te leggen voor personen die baten genieten in de zin van art. Wijziging aan het gehuurde dat geriefsverbetering met zich mee brengt. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 5. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting B. Het sociaal verzekeringsfonds moet dus niet meer het initiatief nemen om een procedure bij de rechtbank in te leiden maar wel de achterstallige betaler. De kosten van de veranderingen komen niet voor rekening van de verhuurder. Evenmin is de schade aan de in de auto vervoerde lading verzekerd.

Dit alles zou dus kunnen zonder tussenkomst van de rechter. De bestuurder moet in het bezit van een geldig Europees rijbewijs zijn. Wanneer huurder dit verzuimt zijn de kosten voor rekening van de huurder. Partijen hebben niet de vrijheid om de huurprijs te bepalen. Raadpleeg daarom ook de schriftelijke vragen van de senator.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu