De regering wenst hernieuwbare en zuinige energie te bevorderen.Als U Na Een Veroordeling Of Een Dwangbevel Nog Niet Betaalt Selon moi, les mesures qui sont proposées en matière de pension n'ont pas un effet négatif sur les femmes puisqu'elles tendent à lisser le régime de pension dans le temps. De IT-sector in Nederland is afgelopen jaar 4,9 procent gegroeid. Tijdens die eerste bespreking heeft de afgevaardigde van de minister het standpunt van de regering vertolkt.

Voilà, madame la présidente, un grand nombre de défis auxquels nous allons être confrontés au cours de cette session parlementaire. De afgelopen jaren zijn diverse zaken van die strekking voor de rechter gebracht. Dat de belasting de totale meerwaarde van de obligatiefondsen zou treffen, is ongehoord. De franchisewet dreigt retroactief te worden ingevoerd. Florentijnse verhalen met als achtergrond de pest van 1348. De paarse regering heeft het verleden alvast tegen. Nous aurons l'occasion mercredi prochain, à la suite d'une initiative du premier ministre, de confronter nos visions d'avenir de l'Union.

Meer fiscale autonomie is nodig om de Vlaamse werkgevers competitiever te maken. We gaan de goede kant op, de vijfiger jaren komen er weer aan. Les mesures prises en matière de simplification des catégories de bénéficiaires de revenus d'intégration ont également retenu notre attention.

La loi-programme qui nous est soumise aujourd'hui est complètement détournée de son objectif. Inderdaad vreemd dat het artikel dat compleet buiten beschouwing laat. Op de vergadering van 2 juni jongstleden liet de minister verstek gaan. Je me permettrai donc d'interroger une nouvelle fois la ministre à ce sujet.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu