De precieze modaliteiten liggen evenwel nog niet helemaal vast.Renovatiepremie And Vlaams And Modaliteiten Verkavelingen willen een mix realiseren van woningen zowel bestemd voor huur en koop als met sociale en residenti\'eble doeleinden. Evenwel wordt van de gemeenten verwacht dat zij dan effici\'ebnte en effectieve realisaties op het vlak van wonen kunnen aantonen. Op dat moment zal je het reeds terugbetaalde bedrag opnieuw kunnen lenen.

Deze situatie blijkt vooral voor te komen in de steden, waar het gemiddelde gezinsinkomen van de huurders lager uitvalt. Of wild te parkeren tussen de bomen en struiken van het park. Het bouwen van een eigen woning is daardoor heel wat duurder geworden. Het rentetarief dat je kan bedingen hangt af van verschillende factoren. Bovendien ligt de intrestvoet meestal hoger dan bij een klassieke hypotheek en betaal je instapkosten, beide meerkosten die je van je uiteindelijk kapitaal moet aftrekken om correct te kunnen vergelijken met de klassieke formules.

In de plaats hiervan wordt het Kadastraal Inkomen van de eigen woning volledig vrijgesteld van belasting. Daarom wordt het begrip \'93groot gezin\'94 verruimd tot gezinnen met minstens \'e9\'e9n kind ten laste. De harmonisering van deze leningen kan de effici\'ebntie van dit instrument verhogen.

De opbrengst van de heffing moet wel besteed worden aan een gemeentelijk woonbeleid. Rapport MER uitgevoerd in het kader van deze werken. De druk op het park zal dan immers veel minder groot zijn. De samenwerking wordt gesubsidieerd door de provincie. Momenteel bedraagt dit 1 percent op het bedrag waarvoor de hypotheek wordt genomen op het onroerend goed.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu