De onderneming heeft praktisch geen niet-courante schulden.Financiele Schulden Graag zou ik informatie willen ontvangen over wat er bekend is over mensen die door alcoholverslaving in financiŽle schulden zijn geraakt. Deze stijging wordt verklaard door het positief resultaat van de eerste jaarhelft en door het uitoefenen van warrants door personeelsleden. De onderneming heeft praktisch geen niet-courante schulden. Eind dit boekjaar is er een netto financieel overschot van Ä 13,88 miljoen versus een netto financiŽle schuld van Ä 11,32 miljoen eind vorig boekjaar. Door deze evolutie beschikt Dolmen over een cash-positie die de nodige ademruimte creŽert voor de toekomst. Dolmen blijft positief resultaat en een dividend voorleggen en verstevigt zijn financiŽle positie. De eigen middelen stijgen nogmaals, ze bedragen nu 31,8 miljoen Euro. De nettoboekwaarde van de vaste activa bedraagt op het einde van het boekjaar Ä 19,82 miljoen, tegenover Ä 22,97 miljoen vorig boekjaar.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu