De nieuwigheden zijn recent opgenomen in de faillissementswet.De Curator De nieuwigheden zijn recent opgenomen in de faillissementswet. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. Euthanasie en de bijbehorende verklaringen mogen niet.

Er mag wel een non-reanimatie verklaring worden opgesteld. Toch is de wet in algemene termen geformuleerd, waardoor o. De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. Een typisch voorbeeld kan zijn een bijzondere ontslagprocedure opgenomen in een sectorale CAO.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu