De netto-opbrengst zal worden aangewend om de schulden te verminderen en de balansverhoudingen van Corus te versterken.Rentedragende Schulden De netto-opbrengst zal worden aangewend om de schulden te verminderen en de balansverhoudingen van Corus te versterken. Corus Group plc "Corus" heeft vandaag een principe-akkoord bereikt over de verkoop van de bedrijfsonderdelen Aluminium Rolled Products en Aluminium Extrusions aan Pechiney S. Voor de komende jaren zullen deze activiteiten zoveel als mogelijk worden voortgezet. Voor de business unit Shirts wordt voor het lopende boekjaar weer een stabiele omzet voorzien.

Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Genoemde initiatieven werpen pas op termijn hun vruchten af, reden waarom een en ander zich nog niet gereflecteerd heeft in de cijfers over het verslagjaar. Gezien de positieve ontwikkelingen in het verslagjaar ligt verdergaande internationale expansie van McGregor Womenswear in de komende jaren echter voor de hand.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu