De meeste banken hebben speciale regelingen voor starters.Starters Lening De meeste banken hebben speciale regelingen voor starters. Dit kan door middel van eigen vermogen of van vreemd vermogen. Een starter moet eigen vermogen inbrengen om een lening te kunnen afsluiten.

Bij problemen komen schuldeisers uit eigen kring pas het laatst aan de beurt zogenaamde achtergestelde leningen maar deze leningen vergemakkelijken het aantrekken van vreemd vermogen aanzienlijk. Dit kengetal geeft aan in welke mate een onderneming op langere termijn aan zijn schulden zal kunnen voldoen. Leningen en kredieten met een looptijd die korter is dan één jaar. Het totaal van de investeringen is gelijk aan het totaal van de financiering. In het financieringsplan staat hoe u de benodigde investeringen denkt te financieren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu