De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object.Van Particulieren Geldlenen Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Het leven is er om van te genieten en KredietService helpt U daarbij. Wanneer u particulier geld wil lenen bij KredietService kan u rekenen op persoonlijk, professioneel advies en een snelle binnen 1 uur!, objectieve beslissing. Het Bureau Krediet Registratie, iedereen heeft er wel ooit van gehoord.

De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Iedereen die in Nederland 65 wordt, heeft recht op AOW.

Wilt u makkelijk geld lenen voor de finaciering van uw auto? Gebruik de leenadviesmodule voor het verkrijgen van een onafhankelijk, compleet en actueel overzicht van leningen. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Hoeveel kan ik lenen?Bereken uw maximaal verantwoord leenbedrag op basis van uw salaris. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Dit is een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan.

Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. De leugendetectorTest uw lening op mogelijke valkuilen. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Voor elk doel is het doorlopend krediet van Directa een prima keuze.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu