De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt.Het leningsaanbod is de brief die u van het Vlaams Woningfonds ontvangt op het ogenblik dat uw dossier volledig in orde is. Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Je woont minstens 20 jaar in de woning waarvoor de lening is bedoeld. Volle eigenaar worden van de woning waarvoor geleend wordt. Normaal duurt de procedure van de leningsaanvraag niet meer dan 3 maanden. De waarde van de woning moet onder vastgelegde bedragen blijven. Zorg wel dat je zeker bent van je zaak als je de verzekering gewaarborgd wonen aanvraagt. De toewijzing van de woning hangt af van de aard van je gezin. Geld dat voor het grootste gedeelte geleend moet worden.

Deze vermeerdering geldt niet wanneer de woning wordt gebouwd na afbraak van een ongeschikte woning op hetzelfde perceel. Dit zijn kosten die verband houden met de registratie van uw aankoopakte. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is. Geen volle eigenaar of volledig vruchtgebruiker zijn van een andere woning dan waarvoor geleend wordt. Ik ben uit de echt aan het scheiden en moet een opleg betalen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu