De lening kan in een onderhandse akte worden vastgelegd.Het huidige maximum is vastgelegd op 46 250 EUR, voor een gezin met twee kinderen ten laste. Hebt u problemen met het openen van onze artikels in PDF-formaat? Raadpleeg dan onze faq. Startersleningen op de huizenmarkt werken averechts. Om te bepalen hoeveel schenkingsrecht betaald moet worden, wordt uitgegaan van het te schenken bedrag.

Als je binnen die bepaalde termijn geen lening kan afsluiten, dan is er ook geen verkoop. Vervolgens kunt u in de tabel zien welk bedrag aan schenkingrecht betaald dient te worden. Het ereloon van de notaris, is afhankelijk van hoe groot de lening is. Hoe lager het netto belastbaar inkomen, hoe voordeliger de rentevoet. De opbrengsten van de participatie komen toe aan de kinderen en de ouders krijgen een vordering op hun kinderen. In zo'n akte geef je het onroerend goed de woning die je koopt in hypotheek. De ouders kunnen als zij genoeg geld hebben de lening aflossen. Je woont minstens 20 jaar in de woning waarvoor de lening is bedoeld.

Het Vlaams Woningfonds kent sociale leningen toe, en in die zin verschillen onze voorwaarden van deze bij een gewone kredietinstelling. Geen volle eigenaar of volledig vruchtgebruiker zijn van een andere woning dan waarvoor geleend wordt. Soms kan je deze lening ook gebruiken om een andere hypothecaire lening af te betalen. Geen inkomensvoorwaarde en geen maximaal kadastraal inkomen van de woning. Als je een contract hebt getekend maar je krijgt geen lening vast, kan de koop niet doorgaan. Wij adviseren u hier zonder voorafgaand overleg met een deskundige, bijvoorbeeld een notaris, geen gebruik van te maken. De lening kan in een onderhandse akte worden vastgelegd.

Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering. Die grens is afhankelijk van hoe groot het gezin is. De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt. Zorg wel dat je zeker bent van je zaak als je de verzekering gewaarborgd wonen aanvraagt. Het aantal kinderen moet geteld worden op 1 januari 2007. Nog belangrijker is dat je dan de voorschotten die al betaald zijn, kwijt bent. Dergelijke leningen kennen namelijk de nodige fiscale voordelen. Bovenstaand memorandum en de daarin opgenomen rekenvoorbeelden zijn opmerkingen van algemene aard.

Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden. Hoe lager je inkomen en hoe groter je gezin, des te voordeliger wordt ze. De meeste kredietreclames voldoen niet aan de regels. De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Van een schenking onder schuldig erkenning dient een notariŽle akte te worden opgemaakt. Bij een openbare verkoop kan je geen opschortende voorwaarden in de overeenkomst opnemen. De waarde van de woning moet onder vastgelegde bedragen blijven. Overigens kan het in het kader van estate planning ook aantrekkelijk zijn om meer dan het vrijgestelde bedrag te schenken, al dan niet in contanten of onder schuldig erkenning.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu