De kortdurende uitkering duurt maximaal een half jaar.Ontslag Uitkering Hoe lang de loongerelateerde WW-uitkering duurt, is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Wij leggen u uit hoe dat recht in elkaar steekt en aan welke voorwaarden u moet voldoen om er aanspraak op te maken. Het is de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening RVA die beslist over je recht op een wachtuitkering. De jareneis houdt in dat u in de voorgaande vijf kalenderjaren ten minste vier jaar gewerkt moet hebben Het jaar waarin u werkloos wordt, telt niet mee.

De totale lengte van uw WW-uitkering hangt dan af van uw totale arbeidsverleden. Voor scholieren en studenten geldt bij korte contracten de lage premie. In het hoofdstuk Ontslag, de eerste hulp staan de belangrijkste tips voor als u ontslagen bent. Het is mogelijk, bijvoorbeeld als u in het buitenland werkt, om u vrijwillig te verzekeren voor de WW. Mocht een WW-gerechtigde werk vinden voordat de termijn van zijn WW-uitkering verstreken is, dan blijven de oude rechten gedurende vijf jaar gehandhaafd. Niet langer studies met een volledig leerplan volgen.

De uitkeringsduur wordt verkort naar maximaal 38 maanden. De Tweede en Eerste Kamer hebben beide wetsvoorstellen aangenomen. Bij kortdurende ziekte minder dan 13 weken wordt de WW-uitkering voortgezet. Is het risico groot dat u geen werk kunt vinden dat aansluit op uw opleiding, werkervaring en wensen, dan zult u uw eisen van het begin af aan al moeten bijstellen. Het bedrag van je uitkering is afhankelijk van je leeftijd en gezinssituatie. Een minimum aantal arbeidsdagen gepresteerd hebben.

Ook weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering tellen niet mee. Het snel vinden van nieuw werk en het voorkomen van werkloosheid komt centraal te staan. Ook qua duur van de aanvullende uitkering zijn er verschillen tussen de diverse sectoren.

De hoogte van uw WW-uitkering kunt u online "berekenen". Op deze manier voorkomt u dat u langdurig werkloos bent. Voor mensen die nu een WW-uitkering hebben, verandert er niets in de hoogte of de duur van hun WW-uitkering. Na drie maanden werkloosheid vindt een poortwachtertoets plaats, waarbij de pogingen om werk te vinden van de werkloze worden beoordeeld. De kortdurende uitkering duurt maximaal een half jaar. Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen bestaat er een verlaagde wekeneis. Wanneer u als werknemer uw baan verliest, komt u in principe in aanmerking voor een WW-uitkering. De duur van uw WW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Een werknemer met een arbeidsverleden van 9 jaar heeft dus recht op 9 maanden WW.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu