De geldlening Tante Agaath is een regeling om startende ondernemers aan startkapitaal te helpen.Tante Agaat Overeenkomst Bijna iedere ondernemer heeft te maken met rekeningen die niet op tijd worden betaald. Dit startkapitaal wordt ook wel durfkapitaal genoemd. Een Commanditaire vennootschap is een speciaal soort Vennootschap onder firma. Wat is een Leasecontract? In een Leasecontract worden de voorwaarden opgenomen waaronder een kredietnemer . Productie is het toevoegen van waarde, gebruikswaarde en of emotionele waarde, door het veranderen . Wat is een Franchisecontract? Een Franchisecontract is een contract waarin tussen twee zelfstandige partijen . Wat is een Handelsagentuur contract? In een handelsagentuur contract wordt een handelsagent aangesteld .

Wat is koop op afbetaling? Koop op afbetaling is een bijzondere vorm van koop. Wat is een Licentiecontract ? In een Licentiecontract worden de voorwaarden opgenomen onder welke . Wat is een Huurkoop contract? In een Huurkoop contract worden de voorwaarde van het verstrekken van krediet . In een sponsorcontract worden de afspraken tussen sponsor en gesponsorde schriftelijk vastgesteld. Geldschieter betaalt direct de uitstaande schuld aan schuldeiser. Wat is een Opslag contract? Een opslag contract is een contract waarin partijen overeenkomen . Een geldlening is geld dat door een geldschieter aan een schuldenaar wordt verstrekt. De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, die maten genoemd worden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu