De echtgenoot en de kinderen kunnen in een testament worden onterfd.Dat kinderen onterfd kunnen worden op grond van een abjecte levensstijl of anderszins, is tot daarentoe. Moslimouders in Nederland laten testamenten opstellen conform de islamitische sjariawet. De echtgenoot en de kinderen kunnen in een testament worden onterfd. Wanneer een bepaalde leer zich verbreidt, dan heeft de hemel het gewild. En dat je kinderen onterfd omwille van een religieuze overtuiging die je als ouder niet aanstaat, kan ik ook nog vatten.

Als kinderen ruzie krijgen met de onterfde ouder of, en zo ja in welke mate deze verzorging behoeft, komt de kantonrechter eraan te pas', legt Stein uit. Hiervan zult u in kennis worden gesteld door de notaris zelf. En dat je kinderen onterfd omwille van een religieuze overtuiging die je als ouder aanstaat, kan ik ook noch vatten. Blijft staan dat ik die zogenaamde shariasering van ons erfrecht een non-probleem vind.

Stiefkinderen kunnen bij testament als eigen kinderen in de wettelijke verdeling worden betrokken. Als hier gekozen is voor de 3 sterren executeur dan moet bij 7. Moeder krijgt dan het vruchtgebruik van het tafelzilver en mag dit blijven gebruiken. Daaruit put ik mijn geloof in den mensch, dat men hem kan leeren begeeren. Alle goederen worden bij wet toegedeeld aan moeder. Een schrijnende situatie waar schouderophalend op wordt gereageerd. Een grappig verhaal uit Nederland voor kinderen vanaf 11 jaar, geschreven door Armando Herman van Dodeweerd. Bemoei ik me net zo min mee als het de erfenis van de Philipsjes of Brenninkmeijers.

Het erfdeel van een kind kan bij testament onder bewind gesteld worden. Allemaal onderdeel van de sluipende Islamisering van onze seculiere rechtsstaat. Wat doet een arabisch woord hier ? "onderdrukking", de vertaling van het woord, doet het toch evengoed.

Kinderen erven volgens de huidige en toekomstige wet niet van een stiefouder. Het is aan de moslimzonen en -dochters om te vechten voor een rechtvaardige verdeling van pappies en mammies geld. Bovendien kan men deze discriminatoire regeling ook toepassen op kinderbijslag. Ze laten daarin vastleggen dat dochters de helft krijgen van wat zonen ontvangen. Nog een uitermate opmerkelijk bericht uit Den Haag.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu