De curator heeft zelf de zaak schriftelijk toegelicht.Faillissement Verkoop Eindhoven Curator Libosan heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Dircks heeft deze vergunning in 1973 ingebracht in een v. Ze stelde in een brief dat Broadcast Press de persoonlijke gegevens wel degelijk gebruikt op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor die zijn verkregen. Het systeem kende ook een opt-in toevoeging voor het ontvangen van reclame. Agin heeft de vorderingen in reconventie bestreden. De zaak is voor Libosan toegelicht door zijn advocaat. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Indien de eis wordt toegewezen kan Informa pogen de schade te verhalen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu