De curator heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.Faillissement Verkoop Eindhoven Curator De curator heeft dus een belang, namens de crediteuren van het failliete bedrijf. Neem een abonnement op de tweewekelijkse nieuwsbrief om regelmatig nieuwe artikelen te ontvangen. De curator heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Nu Monique van Dusseldorp opnieuw begint, heeft haar directe concurrent op onrechtmatige wijze een voorsprong verkregen. De curator heeft zelf de zaak schriftelijk toegelicht. Natuurbeheer en Visserij conclusie van repliek in conventie onder 8. Enig aandeelhouder is Willy van Doorne International bv te Eindhoven. Bij een eventuele toewijzing van de eis zullen curatoren in de toekomst bestanden niet of nagenoeg niet kunnen verkopen, wellicht louter aan het bedrijf zelf dat een doorstart maakt.

De Registratiekamer kon dit billijken, in weerwil van protesten van de curator. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Dus eist Van Dusseldorp dat Broadcast Press en Informa de betreffende bestanden binnen drie dagen vernietigt en dus nooit meer zal gebruiken. Ze beroept zich op de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp, zie heldere weergave en nadere uitleg. Volgens Van Dusseldorp kan dat niet kloppen, want de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt.

Van Dusseldorp vindt dat de verwerking in strijd is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dus zelfs als dit wel zou zijn gebeurd, zou Broadcast Press de adressen niet zomaar mogen gebruiken gezien de gedane belofte. Tegen het arrest van het hof heeft Agin beroep in cassatie ingesteld. Rijkswaterstaat verzocht de vergunning op naam van Johanna te stellen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu