De achtergestelde lening wordt toegekend voor de looptijd van het IWT-project, vermeerderd met 6 jaar.Achtergestelde Lening Voor het aanhouden van deze pot door de bank betaalt u provisie. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu