De Wet Schuldsanering is aan verandering onderhevig.Schuldsanering Ja, maar niet langer dan een maximale looptijd van 5 jaar. Dat zullen de rechtbank en bewindvoerder zeker van u verwachten. Gedurende de looptijd van de sanering kunnen er geen beslagen worden gelegd, en wordt de rente over de vorderingen stilgezet. Zich inspannen om zo veel mogelijk te verdienen, ook door bijv. Een dergelijke nihilstelling wordt daarom ook als zeer onrechtvaardig beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen met een hoog inkomen.

Wat u te wachten staat bij een surseance of faillissement. De rechtbank benoemt in alle gevallen een bewindvoerder. Hier wordt onder verstaan dat iemand redelijkerwijs niet in staat is om binnen een tijd van jaren zijn schulden in te lossen. Alle verdiensten boven de beslagvrije voet plus vrijgelaten bedrag moeten naar de bewindvoerder worden overgemaakt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu