De Vlaamse overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie.Daar komt uiteraard geen raad van bestuur aan te pas. Over deze mogelijkheid zal met de gemeenten worden overlegd. Facturen mogen bij aanvraag maximaal 3 jaar oud zijn. Vlamingen die een huis wensen aan te kopen, te renoveren, .

Kempenaers leest daarom een brief voor van de burgemeester. Voor kleinere bedragen heb je de lening op afbetaling, grotere bedragen worden meestal geleend met een hypothecair krediet. Daarbij dient te worden gestreefd naar een taakverdeling met maximale afstemming voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens. De middenweg is dat je de rente voor de eerste tien jaar vastlegt, met nadien aanpassingen om de vijf jaar. Maar ook in de administratieve procedure kan het verlenen van een herstelperiode als bijkomende maatregel worden gehanteerd. De meeste zekerheid, maar ook de duurste rente heb je met een vast rentetarief. Kapelstraat is trouwens het laatste woord ook nog niet gezegd. Als je je spaargeld belegd hebt tegen goede opbrengsten is het in periodes van lage rente dikwijls ook beter van je spaargeld te laten waar het is, omdat het meer opbrengt dan de lening kost.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu