De Verklaring van erfrechtwordt opgesteld door een notaris.De Verklaring van erfrechtwordt opgesteld door een notaris. Maak een testament en voorkom een hoop ellende voor uw nabestaanden. Wie erft wat?Het erfrecht is niet het fijnste stukje recht om even lekker voor te gaan zitten. Geen fijne gedachte om bij stil te staan, maar zakelijk gezien wel relevant. Pleegkinderen, oftewel kinderen die om wat voor reden dan ook opgenomen worden in een gezin, gelden voor het erfrecht niet als eigen kinderen en zijn dus geen wettige erfgenamen. Hoe beter je aan deze criteria voldoet, hoe meer je naar de vrijstelling en de lagere percentages toegroeit. Wat u te wachten staat bij een surseance of faillissement. Als u wil dat uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk anders vererft dan volgens de wettelijke regels, is het nodig een testament te maken.

Hij of zij mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. Voor kinderen van 23 jaar of jonger geldt een ruimere vrijstelling. Toch is het belangrijk te weten wie wat erft als u geen testament heeft.

De troonopvolgingDe kans bestaat dat uw bedrijf met uw dood ook ter ziele gaat. Hij vermeldt daarin wie is overleden, wanneer en waar, wie de gezinsleden waren en wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn. Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen. Hiervan zult u in kennis worden gesteld door de notaris zelf. Works of Deng Xiaoping 1975-1982, Beijing 1984, blz. Geadopteerde kinderen worden nog steeds beschouwd als gewone kinderen.

Uw erfgenamen kunnen ook uw bedrijfsschulden erven. Deze executeur testamentair mag alles, met name verdelen. In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen hun vordering kunnen omzetten in eigendom, als de overgebleven ouder hertrouwt, of als de overgebleven echtgenoot niet de ouder is van de kinderen. Van uw erfenis kan zomaar de helft in de staatskas verdwijnen. Enkele dingen kunnen echter ook bij een zelf opgemaakt stuk, het codicil, geregeld worden. Tips om minder aan de fiscus en meer aan uw kinderen na te laten. Overigens was de regeling van 1946 nog volkomen traditioneel. SchuldenEen erfenis bestaat lang niet altijd alleen uit geld en goederen. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu