De Belastingdienst vordert als regel niet meer terug dan vijf jaar.Onderhandse Lening Belastingdienst Het bedrag van een lening dat na gedeeltelijke aflossing nog openstaat. Met lichte dwang van de rechtbank goederen of geld bij uw niet betalende debiteur ophalen. Soort obligatie waarmee hypotheekbanken de leningen financieren die ze aan klanten verstrekken. Een hypotheek met variabele rente kent geen rentevaste periode. Het maximum bedrag waarvoor u, volgens de statuten, in een bv of nv aandelen mag uitgeven. Afsluitkosten Dit zijn alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek. Met een letter of credit bent u als importeur er zeker van dat uw betaling pas plaatsvindt bij verzending van de goederen naar uw adres. De bank loopt door vervroegd aflossen toekomstige rente mis en dat wil ze vergoed zien. De variabele rente kan per dag, per maand, per kwartaal of per halfjaar worden aangepast.

De offerte verliest zijn geldigheid door tijdsverloop of herroeping. Na de laatste betaling bent u tevens juridisch eigenaar. Met deze leveringsconditie betaalt uw klant alle kosten vanaf het moment dat de goederen uw bedrijf verlaten. Depotrente De rente die u moet betalen voor het stallen van uw geld in een depot. Samen met de compensatie voor de inflatie, is dit de marktrente. Het voorlopig koopcontract is het koopcontract dat voorafgaat aan de overdracht bij de notaris. Het aantrekken van vermogen door ondernemingen, bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen.

Rentestand De hoogte van het percentage rente dat u moet betalen. Maximale hypotheek Het maximale bedrag dat u kunt lenen op basis van uw inkomen en eventuele andere schulden. Een bankgarantie wordt bijvoorbeeld afgegeven als een klant uw pand koopt en u de zekerheid wilt hebben dat de koper betaalt bij de overdracht. Voor het aanhouden van deze pot door de bank betaalt u provisie. Deze waarde geeft aan hoeveel geld er nodig is om een woning opnieuw te bouwen. Om uw inkomen te bepalen wordt een kopie van de meest recente salarisstrook gevraagd. Deze dient u bij te voegen als bewijs dat de woning verzekerd is tegen brand etc.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu