Dankkaart voor betoonde deelneming met het overlijden van C.Foto's van Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll en andere leden van de families Van de Poll en Van Vollenhoven. Alle schuldeisers en schuldenaren kunnen een vordering betwisten. Het Pluskapitaal dekt namelijk veel van die kosten. Bedankbrief namens prins Alexander der Nederlanden voor haar vader J. Teksten van redevoeringen gehouden door Fredrik van de Poll voor het genootschap Concordia et Libertate, met een ingekomen brief van M. Partijen kunnen in zaken voor de kantonrechter in persoon procederen. Brief met een opdracht van hoofdcommandant Prinsloo aan assistent-generaal D.

Met een index hierop door Fredrik Harman van de Poll. Het wetsvoorstel heeft in belangrijke mate een technisch karakter. Akte van compagnieschap tussen Jan van de Poll en Harman van de Poll Harmansz voor de voortzetting van de negotie onder de naam van Harman van de Poll. Ja, de begrafenis of crematie kan op het gewone tijdstip plaatsvinden en hoeft niet uitgesteld te worden in verband met de donatieprocedure. Conceptbrief aan de administrateuren van het Legaat Van-Hove-Van-Zijll betreffende de overheveling van de toelage van zijn vader naar zijn broer C. De rechter beslist over al hetgeen partijen hebben gevorderd of verzocht.

Transcriptie van de aantekeningen die Jacob Christoffer eerst in Zweden en daarna in Amsterdam in zijn familiebijbel gemaakt heeft. De Bewaarschool, Liedjes en Rijmpjes voor Kweekelingen van Bewaarscholen, door L.

Aantekeningen van in de kwartierstaat van Hendrik van de Poll 1866 voorkomende personen met hun nummers, verwijzende naar Johan E. Lubberhuizen-van Gelder over het dagboek van Margaretha Jacoba de Neufville 1775-1856. Redevoeringen door Fredrik van de Poll, burgemeester, en C. Brief van Anthony Cornelis Twent aan Willem Gerrit van de Poll, gemachtigde van Frederica Louisa baronesse van Heerdt, betreffende de nalatenschap.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu