Daarnaast dient de verstrekte lening minimaal 2 500 euro te bedragen.Tante Agaath Lening In plaats van een « aanvullend » voorstel zoals de heer Brotcorne stelt, gaat het volgens de vertegenwoordiger van de minister om een « bijkomend » voorstel dat niet past in de reeds bestaande bepalingen in Belgiė. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. De vertegenwoordiger van de minister vertrekt van de doelstelling dat alle nieuwe ondernemingen van de bepalingen moeten kunnen genieten en niet enkel de vrije beroepen. Alles over marktverkenning, het ondernemingsplan, de rechtsvorm, de bedrijfsnaam, de administratie en wat er nog meer komt kijken bij het starten van een bedrijf. In bepaalde omstandigheden mag of moet het naar beneden of naar boven worden bijgesteld. De vrije beroepen en de uitbreiding van andere bedrijven zijn reeds aangehaald. Het wetsvoorstel voert dus een bijkomende maatregel in die niet echt geļntegreerd is in de bestaande Belgische context. Wanneer banken op een gegeven ogenblik weigeren kredieten te verstrekken omdat er onvoldoende waarborgen voorhanden zijn, zullen de verwanten van de ondernemer die dit euvel willen verhelpen, weliswaar een risico lopen.

De heer Steverlynck staat achter het idee van de heer Collas dat vooral de versterking van het eigen vermogen belangrijk is. Slaagt u als startende ondernemer, dan heeft uw financier fiscaal voordeel door de belastingvrije rente-ontvangsten. Statistisch gezien is het risico op een faillissement dus veel hoger. De vertegenwoordiger van de minister wenst de commissie te wijzen op het risico. In dat geval moeten daar ook begrenzingen worden ingebouwd. De staatssecretaris geeft vervolgens nogmaals aan dat een belangrijk deel van de tariefsverlaging wordt gefinancierd door de afschrijving op met name vastgoed te beperken tot de werkelijke economische waarde. Hoewel het voorstel interessant lijkt, beantwoordt het niet echt aan de meest prangende behoeften van de KMO's. Fiscale voordelen woonkrediet, kapitaalaftrek, intrestaftrek. Alle natuurlijke personen, behalve de echtgenoot echtgenote of de samenwonende partner van de ondernemer, komen in aanmerking voor het fiscaal gunstige regime.

De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen. Geldschieter betaalt direct de uitstaande schuld aan schuldeiser. Natuurlijk kan het hier niet om dezelfde bedragen gaan. De naam is een paar jaar geleden veranderd in 'Regeling Durfkapitaal'. De heer Brotcorne antwoordt dat de intrestvoet van de markt wordt toegepast.

Als u onvoldoende onderpand hebt voor een krediet van de bank, dan kan de bank het ministerie van Economische Zaken vragen garant voor u te staan.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu