Collant ende dat nyeue Cruyslandt ten versoecke van.In De Schulden Hierna komt Augustinusga met 84 posten, waarvan 1500 c. Zou niet onverstandig zijn omdat hij idd niet aan spelen zal toe komen. Dit wetsontwerp moet nu worden goedgekeurd door het Parlement. Die is de afgelopen decennia namelijk gestaag blijven stijgen. Wij beschouwen eerst een winkel in een stad en wel een te Franeker in 1623.

Adellijke personen zijn er waarschijnlijk niet bij. In het boek staan grote en kleine bedragen; het grootste bedrag is dat van Jr. De alimentatie die u maandelijks betaalt is een vaste last en geen schuld. Waarschijnlijk houdt de post te Amsterdam verband met de graanuitvoer naar Holland. Collant ende dat nyeue Cruyslandt ten versoecke van.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu