Budgethulp moet op enig moment wel weer worden afgebouwd.Budgethulp moet op enig moment wel weer worden afgebouwd. Ik begrijp dat er enige ongerustheid bestaat en hoop dat er zo snel mogelijk een oplossing uit de bus komt. De Stadsbank zorgt dus voor tijdige betaling van de vaste lasten als het inkomen daadwerkelijk binnenkomt, en signaleert tijdig als er geen betaling mogelijk is. Volgens de staatssecretaris wordt de technische cooperatie veel moeilijker omdat de akkoorden van land tot land moeten worden gesloten. Er wordt volop werk gemaakt van de werving van personeel en de overdracht van projecten en programma's. Er werd voorafgaand overleg gepleegd tussen de EU-landen. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Daarmee heb ik op de vragen van mevrouw Thijs geantwoord. Reeds twee keer meende ik, ten onrechte, niet aanwezig te kunnen zijn bij de voorstelling van de beleidsnota, maar na acht maanden is er nog steeds geen beleidsnota over internationale samenwerking.

De staatssecretaris heef zelf nog deelgenomen aan de laatste besprekingen in de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat. Na wat geschuif hadden we dan toch een momentje gevonden. Nous n'avons toujours pas reçu votre note de politique générale que vous avez pourtant annoncée à plusieurs reprises. Er blijven toch maar 25 landen over? Of bedoelt de staatssecretaris de lopende projecten?. De briljante juristen zaten op dat ogenblik wellicht elders, want wij hebben vandaag nogal wat moeilijkheden met die teksten.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu