Budgetbeheer geschiedt volgens de in deze overeenkomst vermelde bepalingen.Hij vergt van de ontlener immers een actief en regelmatig budgetbeheer. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Bovendien zet die kredietvorm op gevaarlijke wijze aan tot overconsumptie. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bloemendaal 2007. De zichtwaarde kan op elk moment herzien worden, uiteraard binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. Dit wetsvoorstel sluit aan bij een algemene brainstorming van de Parti Socialiste over de risico's op overmatige schuldenlast waarmee bepaalde kredietvormen, zoals de kredietopeningen, gepaard gaan. Omdat er geen nauwkeurige planning is, moet de kredietnemer zijn budget regelmatig en actief beheren, wat niet altijd gemakkelijk is wegens de complexiteit van die specifieke kredietformule. Die wijziging zal niet langer in een koninklijk besluit, maar in een wet worden opgenomen.

Met Ticket Restaurant kan u uw budget perfect beheren. Het doel van deze tekst is de beperking van het maximaal jaarlijks kostenpercentage bij kredietopeningen met een kaart die een kredietfunctie heeft.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu