Brieven ingekomen bij Elisabeth van familieleden, 1805 en 1847.Onderhandse Lening Familie Economische wetenschap interesseert zich alleen voor nuttige schaarse en alternatief aanwendbare goederen. Zes van zijn zeven kinderen woonden toen nog bij hem thuis. Bovenstaand memorandum en de daarin opgenomen rekenvoorbeelden zijn opmerkingen van algemene aard.

Authentiek uittreksel uit de kadastrale legger van Velsen ten name van J. Stukken betreffende Inschrijvingen in het Grootboek der Publieke Schuld tot 1814 en het Grootboek der Nationale Schuld vanaf 1815 op naam van 'Hove van Zijll'. Zijn vrouw Johanna overleed in 1950 op hoge leeftijd. Commissionair verzorgt alle werkzaamheden, die met de aankoop of verkoop gepaard gaan. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Nicolaas 1641 1681 trouwt met Gesina van Estel begr. Beels voor Johanna uit 1888 wegens de koop van het huis Herengracht 481. Ingekomen brief bij Caspar Maximilian van Kinback van Henderick de Cock van Dillewijnen betreffende een rekest, 1700. Inventaris van de inboedel van de Utrechtse Kruitmolen nr.

Authentiek uittreksel uit de akte van de scheiding van de nalatenschap van L. Er kunnen deskundige personen worden benoemd in de leiding van de NV. Beschikking van de Groot-Mandarijn van de douane in China op een rekset van de eerste en tweede supercarga's, 1760.

Kwitantie van de kerkmeesters te Amsterdam wegens kerkerenten. Het zegt iets over het risico dat je bereid bent te nemen en over het vertrouwen dat je hebt in het slagen van je bedrijf. Kwitantie voor Quirijn van de gravenmaker van de Nieuwe Kerk wegens grafverhoging. Lucien Gerard werd in 1844 stedelijk ontvanger, als opvolger van zijn vader, bij wie hij al vijftien jaar op het bureau werkzaam was geweest 8. Ermgardis en Emerentiana zijn door elkaar heen gebruikt; tr. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Quirijn. Van Lucien Gerard zijn een groot aantal stukken bewaard gebleven die inzicht geven in de manier waarop hij zijn vrije tijd besteedde. Op obligaties wordt meestal een vast jaarlijks intrest wordt vergoed. Anonieme tekeningen van bloemen en vruchten, 1836, 1837 en z.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu