Bos Rijksmuseum Amsterdam, betreffende een brief van A.Verklaring Van Executele Verzekering Tekeningen en karikaturen van Jacob van de Poll te Veenendaal ca. De bevelschriften worden in executoriale vorm uitgegeven. Memorie van toelichting bij een aantal rekesten van de weduwe J. Het is dus niet de legitimaris zelf die makingen inkort. Gedenkschrift door Agneta Clasina Catharina van Stralen ter herinnering aan haar zoon Willem Gerrit van de Poll 1825-1857 over de periode 1854-1857.

Kwitantie van de gravenmaker van de Nieuwe Lutherse Kerk voor Clara Maria Christoffers wegens betaalde verhoging voor het graf nr. Bij ruiming worden de stoffelijke resten herbegraven op een anonieme plek op de begraafplaats. Kwitantie door Joan Wolters van de Poll en zijn vrouw Bregje Agatha de Smeth aan zijn ouders Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters voor de in zijn huwelijk meegegeven effecten. Ik verhuis binnenkort voorgoed naar het buitenland. Het vervallen van deze bepaling is hiervoor bij artikel 4. Zelfvervaardigde eeuwigdurende Juliaanse en Gregoriaanse kalender. Schetsen van het wapen van Jan Ottens, resident van Amboina. Tegen de weigering van de aanvulling staat geen voorziening open. Hooft Graafland betreffende het fonds 'De Witte Poedel'.

Poorterakte van de stad Amsterdam voor Jan Hendrik Cramer Jansz. Het geding wordt gevoerd op de wijze als door de kantonrechter bepaald. Zangen van de burgerwezen op het 25-jarig regentschap van D. De gedwongen ontruiming geschiedt door een deurwaarder. Met betrekking tot de verschillende bepalingen van titel 3. Ingenieur bij de Bataafse Petroleum Maatschappij N. Geboorteakte en overlijdensakten van Gerrit van de Poll en Aurelia Mathilda Amalia van Mettenburgh. Biografische en genealogische stukken betreffende de families Schomaker Embadius, Van de Poll, Payen, Van Bayen, Emmius en Stedman en hun onderlinge relaties, o.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu