Bijvoorbeeld door een advocaat in te schakelen of uw vakbond.Buro Voor Rechtshulp Soms ontvangt u van de Raad een voorwaardelijke toevoeging. De adressen van de Raden vindt u achterin deze folder. Er zijn vijf Raden voor Rechtsbijstand in Nederland. De huisafspraak is dat je aan de etenspot meebetaalt in verhouding tot de hoeveelheid geld die je hebt.

Voor incasso`s van vorderingen kunt u natuurlijk ook een advocaat inschakelen. Na afloop van de procedure ontvangt uw advocaat een vergoeding van de overheid. Voor vorderingen die niet in geld zijn uit te drukken betaald u F 55. Dat zou de enige mogelijkheid zijn om een nieuw dossier te openen. Bij deskundigen zoals bijvoorbeeld een psychiater moet u meestal het uurtarief betalen. Veel gemeenten hebben sociale raadslieden in dienst. Zit u in voorarrest dan krijgt u automatisch een advocaat toegewezen. Indien geprocedeerd gaat worden en griffierecht verschuldigd is, komt dit bedrag voor uw eigen rekening.

Voor ondernemers bestaan weer afzonderlijke mogelijkheden. Later stelden ook diverse juristen en zelfs de marechaussee dat zijn uitzetting onrechtmatig was geweest. Uit de gegeven antwoorden mag worden afgeleid dat het aanbieden van rechtshulp via verschillende ingangen dient te verlopen, indien het streven erop gericht is de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid zo optimaal mogelijk te maken. Maar iedereen stuurde hem met een kluitje in het riet. Bijvoorbeeld door een advocaat in te schakelen of uw vakbond. Mensen die daar zelf niet toe in staat zijn, wil hij ondersteunen. Bijvoorbeeld van een aardappeldrogerij, een koelinstallatie, een motorcrossterrein, een spoorbaan. Voor drie soorten rechtsspraak gelden drie verschillende griffierechten.

Het griffierecht bedraagt het voor personen F 315 of voor bedrijven F 630. Als de verhuurder onvoldoende doet om een eind te maken aan de overlast, dan kan de huurder hem hiertoe dwingen. Adressen en telefoonnummers vindt u in het telefoonboek.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu