Bij recidive kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen.Recidive Bij recidive kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen. Hun nieuwe persoonlijkheid en gevoelens van eigenwaarde zijn immers voor een belangrijk deel nog gekoppeld aan de groep. De 140 justitiepastores, die vorige week in Huissen een beleidsdag hielden, proberen vermindering van de recidive terugval in criminaliteit te bereiken door ex-gedetineerden beter in parochies of kerkelijke gemeenten te laten opvangen. Het bevestigt deze alleen maar en geeft hen nog extra bijscholing. En een getaakstrafte is ook een gewaarschuwd man; doe het een volgende keer wat slimmer, en zorg ervoor dat je niet weer gepakt wordt voor de statistieken recidiveer je dan ook niet meer. Niemand heeft immers iets aan betaling met de ogen of tanden van iemand anders. Er wordt immers recht gedaan aan alle partijen en recidive is bij het huidige strafrecht toch al de norm. Een strafrechtsorde is in beginsel fascistisch, of niet realistisch; want zij werkt slechts bij hoge pak-kans.

Zoals aanvankelijk reeds gesteld veronderstelt rechtvaardigheid integriteit, menselijk respect, intelligentie en realisme. Nu leren ze elkaar de fijne kneepjes van het vak, en bevestigen en versterken elkaars criminele persoonlijkheid. Zowel economisch, als op gebied van recht, rechtsorde en beschaving. Alle reden, om het artikel eens aandachtig te bekijken. Dus fundamenteel veel politie, veel controle, veel verboden en veel regels. Hij weet daarmee dat hij zijn vrijheid geheel zelf zal moeten creeren. Verbetering door iets uit de straf te leren is bij strafrecht echter niet reeel. Deze basis is een voorwaarde voor beschaving en diep verbonden met het begrip democratie. Gevorderden geven zo hun nieuwe kennis, inzichten en ervaring dus steeds door aan hun achterhoede.

Kan een blindgemaakt kind verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeersongeluk dat het veroorzaakt . Gedwongen discipline werkt echter alleen zolang die dwang aanwezig is. Met dit alternatief valt niets te verliezen; alleen te winnen. Daarom doen of zeggen we vanuit onze boosheid ook vaak dingen waar we later spijt van krijgen . Met de invoering van een preventierecht komt er ook een einde aan de fascistoide demonisering van educatief bechadigde en ontspoorde mensen.

Het straf-element van strafrecht bevat daarom ook geen enkel aspect van rechtvaardigheid . Strafrecht is aantoonbaar onrecht; en preventierecht is dat niet. Niemand weet beter op welke manier je tot criminaliteit komt, en zij kunnen met jongeren spreken uit eigen ervaring. Ook net als bij het gewone strafrecht wordt een dader na zijn straf gewoon weer op de samenleving losgelaten. Het bewijs dat resocialisering op zich een haalbare zaak is, is door de reclassering reeds lang geleverd. Zij zullen hierdoor het gebeurde minder moeilijk als een ongeluk kunnen aanvaarden; maar zij hebben daar wel hulp, steun en begeleiding bij nodig . Fundamenteel bij ditalles is echter wel dat er een goede vertrouwensrelatie is. Herhaling van een seksueel delict is moeilijk te voorspellen. Respect zou de basis moeten zijn van elke educatie, waardoor deze ook veel beter verloopt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu