Bij het sluiten van een lening checkt de bank uw gegevens.Terugbetaling van deze lening vindt bij faillissement of liquidatie pas plaats nadat andere schuldeisers zijn terugbetaald. Checken bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel of klanten goede betalers zijn. Als u de aflossingen van leningen of hypotheken niet meer kunt betalen mag de bank uw spullen verkopen. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling.

Een lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande. Het geleidelijk aflossen van schulden of terugbetalen op of inkopen van aandelen of obligaties. Als u tijdelijk twee panden bezit, bijvoorbeeld tijdens een verhuizing, kunt u met deze tijdelijke lening beide huizen betalen. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven.

Deze lening is geschikt als u in de toekomst extra cashflow verwacht. De uiteindelijke verkoop na een executoriaal beslag. Liquiditeitenbeheer met als doel kostenbesparing, risicobeperking, hoog rendement op aanwezig geld en minimale kosten van leningen. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit.

Een onderhandse lening wordt als laatste in de rij terugbetaald bij een faillissement. Een bedrijf opheffen door het per stuk verkopen van de bezittingen. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. De rente die u betaalt als u niet op tijd schulden aflost.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu